Hanke
Utvecklingsprojekt - 47047

Fenix – Suonpohjille uusi elämä

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.07.2017 - 25.09.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa välitetään turvesoiden maanomistajille, alan yrityksille sidosryhmille sekä metsäammattilaisille tutkimustietoa ja käytännön toimintamalleja suonpohjien jälkikäytön eri vaihtoehdoista ja toteuttamisesta. Painopisteenä hankkeessa on erityisesti suonpohjien metsityksen aktivointi tuhkalannoituksen keinoin, mutta tietoa jaetaan myös muista jälkikäyttövaihtoehdoista. Hankkeen osatavoitteita ovat:Hankkeen osatavoitteita ovat: - Edistää kiertotaloutta ja tuhkan hyötykäyttöä - Edistää metsiin perustuvien maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiä - Vähentää turvetuotannon ympäristöhaittoja - Järjestää yhteensä 31 kpl erilaisia tiedotustoimenpiteitä turvesoiden jälkikäytöstä ja tavoittaa niillä hankkeen kohderyhmät mahdollisimman laajasti. Hankkeen tiedotustapahtumien osallistujamäärätavoite on 500 henkilöä - Käynnistää hankeaikana 10 kpl turvesoiden metsityshankkeita tuhkalannoitusta hyödyntäen - Käynnistää hankeaikana 4 kpl muita turvesoiden jälkikäyttöhankkeita

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

47047

Aloituspäivämäärä

31.07.2017

Loppumispäivämäärä

25.09.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
Ny affärsverksamhet
hållbar användning av skog
resurseffektivitet
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt