Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 179090

Fibernätverk i Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna

Andelslaget Optowest

01.10.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Andelslaget Optowest har tillhandahållit snabba bredbandsförbindelser i Tenala-Bromarv i Raseborg sedan 2013. Andelslaget har byggt ut sitt optiska fibernät på områden där inga kommersiella aktörer har intresse av att marknadsmässigt bygga. Områden på landsbygden i Bromarv är trots det befintliga fibernätet ännu i behov av avancerad datakommunikation. Följande utbyggnad av accessnätet är västerut från Bromarv kyrkby till byarna Orvlax, Vättlax och Padva samt norröver till Korsuddarna. Abonnentförbindelserna förverkligas med optisk fiber och har som minimum 100 Mit/s symmetrisk trafikhastighet, vilket kan höjas till höjas till 1GBit/s symmetriskt. Planeringen av utbyggnaden är långt framskriden och nedläggning av fiberkablar kan påbörjas genast på de sträckor som kan göras i sambyggnad med elkabelinstallationer. Den egna finansieringen är ordnad genom bindande föravtal att teckna andelar i andelslaget. Det datakommunikationsnät på 32 000 m som byggs med offentligt stöd ägs av stödmottagaren Andelslaget Optowest, som även administrerar och håller nätet i bruk. Projektets mål är att möjliggöra att glesbygdens befolkning och företag i området kan följa den digitalisering som sker i samhället genom fungerande nätförbindelser med snabb fiberoptik. Den primära målgruppen för projektet är den fasta befolkningen, företag och fritidsbosättningen. Övriga målgrupper är kommunens tjänsteleverantörer inom t.ex. hälsovård och åldringsvården, räddningsverket, andra teleoperatörer, elbolagen, vägförvaltningen och övriga statliga instanser. Projektet leder till en hållbar kommunikationsinfrastruktur som främjar en förbättrad effektiv datakommunikation. Detta i sin tur ger den fasta befolkningen samma möjligheter som i tätorterna, förhindrar bortflyttningen och främja inflyttningen, ger möjlighet till distansarbete samt att de nuvarande företagens konkurrenskraft bibehålles. Områdets dragningskraft förbättras förutsättningarna för att bo och vara företagare på landsbygden.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Projektnummer

179090

Startdatum

01.10.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner