Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 179090

Fibernätverk i Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna

Andelslaget Optowest

30.09.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Andelslaget Optowest har tillhandahållit snabba bredbandsförbindelser i Tenala-Bromarv i Raseborg sedan 2013. Andelslaget har byggt ut sitt optiska fibernät på områden där inga kommersiella aktörer har intresse av att marknadsmässigt bygga. Områden på landsbygden i Bromarv är trots det befintliga fibernätet ännu i behov av avancerad datakommunikation. Följande utbyggnad av accessnätet är västerut från Bromarv kyrkby till byarna Orvlax, Vättlax och Padva samt norröver till Korsuddarna. Abonnentförbindelserna förverkligas med optisk fiber och har som minimum 100 Mit/s symmetrisk trafikhastighet, vilket kan höjas till höjas till 1GBit/s symmetriskt. Planeringen av utbyggnaden är långt framskriden och nedläggning av fiberkablar kan påbörjas genast på de sträckor som kan göras i sambyggnad med elkabelinstallationer. Den egna finansieringen är ordnad genom bindande föravtal att teckna andelar i andelslaget. Det datakommunikationsnät på 32 000 m som byggs med offentligt stöd ägs av stödmottagaren Andelslaget Optowest, som även administrerar och håller nätet i bruk. Projektets mål är att möjliggöra att glesbygdens befolkning och företag i området kan följa den digitalisering som sker i samhället genom fungerande nätförbindelser med snabb fiberoptik. Den primära målgruppen för projektet är den fasta befolkningen, företag och fritidsbosättningen. Övriga målgrupper är kommunens tjänsteleverantörer inom t.ex. hälsovård och åldringsvården, räddningsverket, andra teleoperatörer, elbolagen, vägförvaltningen och övriga statliga instanser. Projektet leder till en hållbar kommunikationsinfrastruktur som främjar en förbättrad effektiv datakommunikation. Detta i sin tur ger den fasta befolkningen samma möjligheter som i tätorterna, förhindrar bortflyttningen och främja inflyttningen, ger möjlighet till distansarbete samt att de nuvarande företagens konkurrenskraft bibehålles. Områdets dragningskraft förbättras förutsättningarna för att bo och vara företagare på landsbygden.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Hankenumero

179090

Aloituspäivämäärä

30.09.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt