Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 299128

Fileointilinjasto

Pekan kalapaja Oy

20.05.2024 - 30.08.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kotimaisen luonnonkalan käsittelyn nopeuttaminen / lisääminen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

299128

Startdatum

20.05.2024

Slutdatum

30.08.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.2 Främja saluföring, kvalitet och mervärde för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt beredning av sådana produkter

Typ av åtgärd

Främja saluföring, kvalitet och mervärde

Åtgärdens specifierare

Investeringar i tillväxt och utveckling av förädling av fisk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner