Projekt
Utvecklingsprojekt - 38061

FIN-GER-NET Still going on

PoKo ry

01.01.2017 - 03.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tämä kansainvälinen yhteistyöhanke pohjautuu kolmen Leader-ryhmän vuonna 2010 solmittuun ja vuonna 2015 päivitettyyn yhteistyösopimukseen. Ryhmät ovat kehittäneet alueidensa välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa edellisellä ohjelmakaudella kahden kansainvälisen kehittämishankkeen avulla. Hankkeilla on kyetty rakentamaan konkreettisia yhteyksiä yritysten, kehitysyhtiöiden, oppilaitosten, kylä- ja muiden maaseututoimijoiden sekä harrasteryhmien välille. Yhteistyö on noteerattu korkealle kaikilla kolmella alueella ja se on saanut myös puolueetonta tunnustusta ulkopuolisilta tahoilta. Tässä hankkeessa yhdessä määritetyiksi yhteistyön kohteiksi on nimetty seuraavat seitsemän osa-aluetta: 1) Oppilasvaihto 2) Harjoittelijavaihdon uusi toimintamalli 3) Nuorten pitäminen maaseutualueilla 4) Kulttuurivaihto 5) Matkailupaketit 6) Julkiset palvelut ja niiden vahvistaminen maaseutuympäristössä 7) Yritysyhteistyö ja työntekijävaihto Jokaisellle osa-alueille on määritetty omat määrälliset tavoitteensa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

38061

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

03.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner