Projekt
Utvecklingsprojekt - 193695

Find your nature

Jyvässeudun 4H-yhdistys ry

30.04.2022 - 29.11.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Find your nature -hanke kehittää luonto- ja kalastusaiheen ympärille eri toimijat kokoavaa harrastustoimintaa Jyvässeudulla. Hankkeessa on tavoitteena luoda uudenlainen harrastustoiminta yhteistyössä paikallisten luonto- ja kalastusseurojen sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on harrastustoiminnan monipuolistaminen ja voimien yhteen saattaminen eri toimijoiden kanssa. Hankkeella kehitetään yhdistysten välistä yhteistyötä ja tiedon jakamista. Yhteistyö auttaa hankekumppaneita löytämään uusia innokkaita harrastajia. Hankkeen tavoitteena on olla luontoharrastusten pariin innostaja ja ohjaaja. Seurayhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet. 4H-yhdistys saa seuroista osaamista ja seurat saavat resursseja hankkia uusia jäseniä toimintoihinsa. Kansainvälinen yhteistyö tuo hankkeeseen mukaan uuden oppimisen toisesta kulttuurista ja lisää suvaitsevaisuutta. Kansainvälisyys innostaa monia uusia nuoria luonto- ja kalastusharrastuksen pariin. Niitäkin, jotka eivät ole aiemmin näitä harrastaneet. Hankkeessa luodaan uudenlaista yhdessä toteutettavaa harrastustoimintaa. Hankkeessa perustetaan luonto- ja kalastuskerhoja, -klubeja, -leirejä ja -retkiä. Hankkeella halutaan tuoda nuorille tietoa luonto- ja kalastusharrastamisen lisäksi muun muassa lähiruuan merkityksestä ilmastonmuutokseen ja omaan talouteen sekä terveyteen. Uudella luontoon sijoittuvalla harrastuksella saadaan apua nuorten mielenterveyshaasteisiin, niin korona- kuin myös digitalisaation aikana. Hankkeella tavoitellaan vastapainoa digikuormitukseen. Tuodaan mielenrauhaa ja rauhoittumista, mikä auttaa nuoria jaksamaan paremmin. Kohderyhmälle halutaan opettaa niin perhojen ja vaappujen tekemistä kuin kalastuksen taitoa, luonnossa retkeilyä ja ruuan laittoa siellä itse kalastamista kaloista ja itse poimimista marjoista. Hankkeella tuodaan nuorille tietoa luonnon arvoista, rikkauksista, uhkista, vieraslajeista, villiyrteistä ja kuinka luonto ja kalastus voivat olla oman 4H-yritystoiminnan aihe.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

193695

Startdatum

30.04.2022

Slutdatum

29.11.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner