Projekt
Utvecklingsprojekt - 17467

Find your way

Uuraisten 4H-yhdistys r.y.

01.02.2016 - 04.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on saada nuoret kiinnostumaan yrittäjyydestä ja oman 4H-yrityksen perustamisesta motivoimalla nuoret mukaan kansainvälisillä nuorisovaihdoilla. Hankkeessa on tavoitteena innostaa yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria kansainväliseen toimintaan ja kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneita nuoria yrittäjyystoimintaan. Hankkeessa - Järjestetään nuorille yrittäjyyskursseja sekä muita nuorten kursseja ja valmennuksia, kehitetään 4H yritystoimintaa huomioiden kansainvälistyvä maailma ja tulevat nuorisovaihdot, järjestetään yritysvierailuja kotimaassa ja nuorisovaihdoissa, näkyvyyttä tuovia tempauksia kotimaassa ja nuorisovaihdoissa, osallistutaan tapahtumiin ja messuille sekä opitaan muiden maiden yrityskasvatuksesta ja tuodaan hyvät tavat käytäntöön. Nuorisovaihdot mm. motivoivat nuoria mukaan yritystoimintaan, antavat mahdollisuuden avartaa omaa maailman näkemystään, vahvistavat nuoren itsetuntoa ja työelämätaitoja, lisäävät rohkeutta, verkostoitumista ja vertaistukea, kun nuoret pääsevät vaihtamaan yritysideoitaan, varastamaan ja parastamaan toisten nuorten ideoista, Hankkeen järjestettävällä toiminnalla ja kansainvälisillä nuorisovaihdoilla kehitetään yrittäjyyskas-vatusta, nuorten liiketoimintaosaamista ja valmiuksia yrittäjyyteen. Nuorten kehittäminen kan-sainvälisen toiminnan osaajiksi jo peruskoulussa ja ensimmäisen asteen opiskelupaikoissa, on sijoi-tus tulevaisuuteen. Tässä vaiheessa nuoren elämää yrittäjyys on harrastus, mutta se harrastus voi viedä huomisen huipulle ja auttaa nuoria työelämän haasteissa. Kun nuoret lähtevät mukaan hankkeeseen, he saavat mahdollisuuden työllistää itsensä oman yri-tyksen kautta kesätöihin. Kesätyöpaikkoja on vähemmän kuin on töitä vailla olevia nuoria. Kaikki nuoret eivät pääse kesätöihin. Oma yritys on hyvä tapa työllistää itsensä myös kesän ajaksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17467

Startdatum

01.02.2016

Slutdatum

04.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner