Hanke
Utvecklingsprojekt - 17467

Find your way

Uuraisten 4H-yhdistys r.y.

31.01.2016 - 04.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on saada nuoret kiinnostumaan yrittäjyydestä ja oman 4H-yrityksen perustamisesta motivoimalla nuoret mukaan kansainvälisillä nuorisovaihdoilla. Hankkeessa on tavoitteena innostaa yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria kansainväliseen toimintaan ja kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneita nuoria yrittäjyystoimintaan. Hankkeessa - Järjestetään nuorille yrittäjyyskursseja sekä muita nuorten kursseja ja valmennuksia, kehitetään 4H yritystoimintaa huomioiden kansainvälistyvä maailma ja tulevat nuorisovaihdot, järjestetään yritysvierailuja kotimaassa ja nuorisovaihdoissa, näkyvyyttä tuovia tempauksia kotimaassa ja nuorisovaihdoissa, osallistutaan tapahtumiin ja messuille sekä opitaan muiden maiden yrityskasvatuksesta ja tuodaan hyvät tavat käytäntöön. Nuorisovaihdot mm. motivoivat nuoria mukaan yritystoimintaan, antavat mahdollisuuden avartaa omaa maailman näkemystään, vahvistavat nuoren itsetuntoa ja työelämätaitoja, lisäävät rohkeutta, verkostoitumista ja vertaistukea, kun nuoret pääsevät vaihtamaan yritysideoitaan, varastamaan ja parastamaan toisten nuorten ideoista, Hankkeen järjestettävällä toiminnalla ja kansainvälisillä nuorisovaihdoilla kehitetään yrittäjyyskas-vatusta, nuorten liiketoimintaosaamista ja valmiuksia yrittäjyyteen. Nuorten kehittäminen kan-sainvälisen toiminnan osaajiksi jo peruskoulussa ja ensimmäisen asteen opiskelupaikoissa, on sijoi-tus tulevaisuuteen. Tässä vaiheessa nuoren elämää yrittäjyys on harrastus, mutta se harrastus voi viedä huomisen huipulle ja auttaa nuoria työelämän haasteissa. Kun nuoret lähtevät mukaan hankkeeseen, he saavat mahdollisuuden työllistää itsensä oman yri-tyksen kautta kesätöihin. Kesätyöpaikkoja on vähemmän kuin on töitä vailla olevia nuoria. Kaikki nuoret eivät pääse kesätöihin. Oma yritys on hyvä tapa työllistää itsensä myös kesän ajaksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17467

Aloituspäivämäärä

31.01.2016

Loppumispäivämäärä

04.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt