Hanke
Utvecklingsprojekt - 49954

FinEst Countryside – Maaseutu, saaristo- ja kylämatkailu Itämeren alueella

Varsin Hyvä ry

01.01.2018 - 13.09.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

FinEst on suomalaisten ja virolaisten Leader-ryhmien, yritysten ja yhdistysten maaseutumatkailun kansainvälistymishanke. Yhteisten toimenpiteiden tarkoituksena on luoda lisäarvoa matkailuun, joka keskittyy luontoon, ruokaan kulttuuriin ja eko-matkailuun erityisesti pienissä kylissä ja maaseutualueilla sekä tuotteistaa em. elementit kestävän kehityksen matkailupaketiksi. Hankkeessa kehitetään pienten yritysten, yhdistysten ja kylien kv. osaamista Tavoitteena on myös lisätä tietoa kansainvälisistä trendeistä sekä tukea kv. verkostoja ja pitempiaikaista vuorovaikutusta osallistujien välillä. Tarkoituksena on myös luoda kansainvälisiä kontakteja ja pysyvää yhteistyötä paikallisen kulttuuri-, luonto- ja seikkailumatkailun kehittämiseksi maaseutualueilla. Hankkeen teemoja ovat mm. lähiruoka, ruokakulttuuri, käsityöperinteet, kylämatkailu, tapahtumat, yhteisöllisyys, nähtävyydet, museot ja perhemajoitus. Osana hanketta selvitetään myös digitaalisten reittien hyödyntämistä kohteiden saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

49954

Aloituspäivämäärä

01.01.2018

Loppumispäivämäärä

13.09.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
må bra-turism
produktutveckling
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt