Projekt
Utvecklingsprojekt - 278732

FINLABEL-tiedonvälityshanke

FENNOPROMO Oy

- 30.08.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

FINLABEL-tiedonvälityshanke 1.8.2024 – 31.8.2025 tiedottaa maaseudun pienille ja keskisuurille elintarvikeyrityksille kansainvälisestä premium private label -markkinasta. Hanke toimii pilottihankkeena, joka ensimmäisenä elintarvikealalla nostaa esille premium private label-valmistuksen potentiaalin elintarvikeviennin kasvualueena. Hankkeen päätavoitteena on herättää yrityksiä huomaamaan tämän markkinan tarjoamat mahdollisuudet myös pienen kokoluokan elintarvikevalmistajille. Hanke tukee erityisesti korkean lisäarvon ja kestävän kehityksen mukaisten maaseudun tuotteiden pääsyä maailmalle. Alueellisesti hanke sijoittuu elintarvikevalmistuksen kärkimaakuntiin Pohjois-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Uudellemaalle, joissa on valtakunnallisesti vertailtuna merkittävät tuotekehitysvalmiudet. Toiminnallaan hanke vauhdittaa maaseutuyritysten kansainvälistymistä, viennin lisäämistä ja ruoantuotannon kannattavuutta. Hanke pyrkii tuottamaan laajoja vientiosaamisen hyötyvaikutuksia ensisijaisesti kohdealueella, ja hankkeen jatkotoimenpiteinä koko maassa. Hankkeen toteutuksesta vastaa elintarvikeviennin asiantuntijayritys Fennopromo Oy yhteistyössä alan koti- ja ulkomaisen osaajaverkoston kanssa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278732

Slutdatum

30.08.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedlingsprojekt

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner