Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 83015

Fiskarsin museorautatie: matkustajavaunujen tuotanto

Fiskars Hembygdsförening rf, på finska Fiskarsin Kotiseutuyhdistys ry

01.01.2019 - 27.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Det ursprungliga projektet, som skulle börja 2019 gick ut på att bygga passagerarvagnar till ångloket Lill-Bässen som ägs av Fiskars museum och som renoveras till körskick. Hela projektet stötte emellertid på stora svårigheter i slutet av 2020 då det visade sig att det planerade lokstallet var omöjligt att genomföra liksom också den planerade smalspåriga tågbanan. Enligt nu föreliggande planer kommer Fiskars Oyj Abp att låta bygga ett stall för loket medan det ankommer på Fiskars Hembygdsförening att stå för inredningen i detta inklusive lärmiljö både digitalt och i form av en vagn för varutransporter. Enligt planerna utlyses en arkitekttävling under våren 2022 och byggnaden planeras vara färdig våren 2024 lagom för Fiskars bruks 375 års jubileum.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

83015

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

27.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner