Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 193880

Fiskarstugan inflyttningsklar

Kaskö hembygds- och museiförening r.y.

13.03.2022 - 30.08.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Fiskarstugan har via gåvobrev kommit i föreningens ägo 2021. Stadsplanen i Kaskö kräver, att gamla byggnader inom stadsplaneområdet bevaras. Fastighetsägaren som ville bebygga tomten där stugan befann sig, tog därför kontakt med föreningen för att få stugan nermonterad och uppbyggd på museets gård. Stocktimran är daterad till 1839. Allt material som kunde bevaras togs tillvara för att stugan ska bli så intakt som möjligt. Gåvan emottogs av föreningen som samtidigt tog på sig uppbyggnadsarbetet och inredningen av byggnaden till fiskarstuga. I museibyggnaden finns i detta nu ett s.k. "Fiskarfamiljens rum" där det finns inredning för fiskarstugan. Då det här rummet töms skapas utrymme för en pigkammare i museet. Sådana fanns i borgarhemmen och museet representerar i mångt och mycket just ett sådant hem. Museibyggnaden är uppförd i början på 1850-talet för familjen Carl Daniel Renströms bruk. Målet med fiskarstugeprojektet är att lyfta fram byggnadsarvet, det kulturhistoriska arvet och den betydelsefulla fiskenäringen på den Österbottniska kusten. Det gäller inte enbart att ta fram byggnadsarvet utan samtidigt vill föreningen förmedla kunskap till ägare av gamla byggnader om den nuvarande godkända detaljplanen. Då förbättras möjligheterna att bevara den unika stadsplanen i Kaskö som är ritad av Carl Johan Cronstedt år 1767. Projektet ska genomföras främst under åren 2022-2023. Under första halvåret 2024 ska de sista åtgärderna avklaras, bl.a. inredningen så att fiskarstugan kan invigas under sommaren i samband med att föreningen firar sitt 50-årsjubileum.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

193880

Startdatum

13.03.2022

Slutdatum

30.08.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner