Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 297353

Fiskfile skinnare

Fiskaffär Ruotsala Ab

06.05.2024 - 30.07.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Förnyning av fiskfilé skinndragare för ökad kapacitet under högsäsong

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

297353

Startdatum

06.05.2024

Slutdatum

30.07.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.2 Främja saluföring, kvalitet och mervärde för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt beredning av sådana produkter

Typ av åtgärd

Främja saluföring, kvalitet och mervärde

Åtgärdens specifierare

Investeringar i tillväxt och utveckling av förädling av fisk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner