Projekt
Utveckling - 83603

Folkdans och ungdomar

Folkdansarna på Åland rf

16.10.2018 - 31.12.2019

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

På Åland hölls den första folkdansuppvisningen i samband med den stora Sångfesten i Mariehamn 1922. Folkdansarna på Åland r.f är en av avtalsparterna i Nordlekrådet, som är ett samarbetsorgan för folkdans och folkmusik i Norden. Projektet har som mål att på hemmaplan visa de nordiska folkdanstraditionerna, väcka intresse bland de unga. Varje nordiskt land och självstyrande område har en lång folkdans- och folkmusiktradition med likheter och olikheter. Varje dans har en egen liten historia att förmedla. Vår målsättning är att de folkliga traditionerna, som är en viktig del av vårt kulturarv på Åland, inte ska försvinna. Det är nu vi behöver göra en storsatsning. Därför ordnar vi som ett delmål ett speciellt läger på Åland, under 14-16 juli 2019 för ungdomar i åldern 12-20. Vi vill nå åländska ungdomar och ge dem chansen att lära känna andra nordiska ungdomar genom dans, spel och sång samt social samvaro. Vi kan räkna med närmare 80 deltagare inklusive ledare och spelmän från olika nordiska länder om t.ex Norge, Sverige, Danmark och Finland.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

83603

Startdatum

16.10.2018

Slutdatum

31.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Utveckling, lokalt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner