Hanke
Allmännyttiga investeringar - 129721

Förbättring av vattenanvändningen på Travbanan

Ålands Hästsportförening rf

07.04.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

För att inte belasta dricksvattentillgången, som vi gör nu, vill vi anlägga en borrbrunn på vårt område med två tillhörande vattencisterner för lagring av vatten. Detta för att kunna sköta bevattningen av våra ridbanor och travbanan vilket är ett måste för att kunna hålla dem i tävlingsbart skick.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

129721

Aloituspäivämäärä

07.04.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt