Projekt
Utvecklingsprojekt - 180304

Förening360

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

01.01.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektet planerar att skapa plattformen Förening360 - en moderniserad och användarvänlig online service för en mera professionell uthyrningsverksamhet för föreningar med föreningshus. Projektets huvudsakliga mål är att genom en höjning av användningsgraden på föreningshus öka det lokala samhällets livskraft samt höja aktiviteten inom föreningarna. Åtgärderna inom projektet skall ge ett lyft för föreningshusen som möjliga samlingsplatser och faciliteter för olika former av medborgaraktiviteter. Vid projekttidens slut skall föreningarna ha tillgång till nya digitala verktyg för att öka användningsgraden av deras lokaler.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

180304

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner