Hanke
Utvecklingsprojekt - 180304

Förening360

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

31.12.2021 - 30.12.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Projektet planerar att skapa plattformen Förening360 - en moderniserad och användarvänlig online service för en mera professionell uthyrningsverksamhet för föreningar med föreningshus. Projektets huvudsakliga mål är att genom en höjning av användningsgraden på föreningshus öka det lokala samhällets livskraft samt höja aktiviteten inom föreningarna. Åtgärderna inom projektet skall ge ett lyft för föreningshusen som möjliga samlingsplatser och faciliteter för olika former av medborgaraktiviteter. Vid projekttidens slut skall föreningarna ha tillgång till nya digitala verktyg för att öka användningsgraden av deras lokaler.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

180304

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Fritidsboende
byaverksamhet
datateknik
digitalisering
kommunikation
kultur
rekreations- och hobbyverksamhet
resurseffektivitet
samhörighet
sociala medier
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt