Hanke
Utvecklingsprojekt - 15251

Föreningar tillsammans

Sydkustens landskapsförbund rf

01.08.2016 - 02.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

För att få en evidensbaserad grund för CLLD på svenska i metropolområdet genomförs en CLLD-aktivering. Projektet gör upp en handlingsplan för att bygga ett nätverk genom ökat utbyte och nya samarbetsformer med hjälp av föreningsfältet samt för att öppna upp och synliggöra de finlandssvenska traditionerna, kulturen och kulturidentiteten i Mellannyland och förbättra förutsättningarna för återväxt inom föreningsfältet samt stärka de nya rörelser som i städerna är centrala för CLLD och för ett bättre land-stad samarbete. Målet är att upprätta samarbete mellan de svenska aktörerna och föreningarna i områdets landsbygd med föreningar samt aktörer i urbana miljöer i huvudstadsregionen och stärka samverkan mellan dessa samt även med Leaderföreningarna i Nyland. Målsättningen är också att effektivera medborgarrörelsernas platsbaserade samarbete samt förstärka dialogen mellan lokalorganisationerna och kommunen. En viktig del är medborgarnas möjlighet att bli mera delaktiga i den konkreta planeringen av lokalsamhället och att öka intresset för föreningsengagemang bland unga (stadsdelen), också över språkgränserna.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15251

Aloituspäivämäärä

01.08.2016

Loppumispäivämäärä

02.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt