Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 18571

Föreningens fritids-,aktivitets- och slakthus

Larsmo Jaktförening rf

29.02.2016 - 10.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektets mål är att bygga ett förenings-, fritids-, aktivitets- och slakthus och ett klubbrum. Genom detta projekt ser vi nu en god möjlighet att utöka vår verksamhet, främst genom att skapa förutsättningar för en vettig fritids sysselsättning för våra ungdomar och andra intresserade. Fritids och aktivitetshuset skall fungera som snickarverkstad vid tillverkning av fågelholkar, utsiktstorn, fällor etc., slakt och kötthanteringsutrymmen, förvaringsplats för säd och annat foder som behövs vid utfodring av vilt. Lokaliteterna skall även användas för kursverksamhet, möten och annan skolningsverksamhet. Lokaliteterna skall vara till gagn för alla medlemmar,andra föreningar och övriga kommuninnevånare.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

18571

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

10.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt