Projekt
Utvecklingsprojekt - 212440

Föreningsdialogen – Yhdistysdialogi

Kimitoöns kommun

01.11.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kimitoöns kommunen strävar efter att aktivt utveckla sitt samarbete med de lokala föreningarna. Samarbetet bygger på fungerande kommunikation, aktivt stöd och gemensamma målsättningar. Projektets syfte är att fastställa föreningarnas aktuella behov, skapa utrymme för dialog, plattform för samverkan och hands-on stöd utgående från behoven. Projektet går i korthet ut på att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas verksamhet, genom konkreta kunskapshöjande, motiverande och till dialog drivande åtgärder.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

212440

Startdatum

01.11.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner