Projekt
Utvecklingsprojekt - 62959

FöreningsKICK Kvarken -en förplanering

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

01.03.2018 - 19.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

De senaste 20 åren har livsstilen förändrats i samhället. Människor upplever sig inte ha tid att ge till föreningslivet. Även sociala medier har förändrat beteenden kring hur vi engagerar oss. Dessa förändringar har få föreningar hunnit anpassa sig till. Många föreningar har ett syfte som är tidlöst men en organisationsmodell som är föråldrad och som behöver moderniseras. Projektets syfte är att planera ett transnationellt LEADER-projekt mellan Västerbotten och Österbotten som tillsammans med föreningslivet skall utveckla moderna organisationsmodeller för tredje sektorn. Projektet skall hitta lämpliga samarbetspartners att samarbeta med i Västerbotten, utbyta erfarenheter kring utveckling av tredje sektorn samt förankra det gemensamma transnationella LEADER-projektet i regionernas föreningsliv. Målgrupp i projektet är potentiella partners och organisationer som arbetar med utveckling av tredje sektorn. Även enskilda föreningar och dess föreningsaktiva är en viktig målgrupp redan i förplaneringsprojektet för att säkerställa att projektets resultat och arbete blir långsiktigt och hållbart. Två projektplaneringsbesök kommer att äga rum. Det första i Skellefteå, där projektpersonalen besöker potentiella projektpartners samt övriga nyckelaktörer inom utveckling av tredje sektorn. I juni bjuds en delegation från Skellefteå till en projektplaneringsworkshop i Jakobstad. Under projekttiden kommer även kontakt till föreningslivet i Österbotten och Västerbotten att etableras. Under projektet sammanställs en projektplan och budget samt en ansökan till Aktion Österbotten inlämnas. Då projektet avslutas har en tät kontakt kring utveckling av tredje sektorn i Österbotten och Västerbotten etablerats. Då projektet utmynnar i ett transnationellt LEADER-projekt har det förarbete som gjorts i projektet underlättat att projektarbetet kan komma igång utan lång startsträcka, med parter som redan är väl insatta i varandras arbetssätt och gemensamma utmaningar.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

62959

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

19.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner