Hanke
Utvecklingsprojekt - 21297

FORESTPOINT 2016-19 -för österbottniskt kunnande inom skogsbruk och bioenergi

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

31.08.2016 - 07.10.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektets målsättning är att stöda regionens skogsbruk och bioekonomisektor. Åtgärderna består främst av att ordna utbildnings- och informationstillfällen och att fungera som stöd och rådgivare för entreprenörer, skogsägare, skogsfackmän och skogsbruksföretagare. Verksamheten är indelad i följande åtgärdshelheter: - Allmänna åtgärder som riktar sig till alla branschaktörer - Åtgärder riktade till träenergi/ bioenergisektorn - Åtgärder riktade till skogsservicesektorn, riktar sig till alla typer av landsbygdsföretag, organisationer och "branschbytare".

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21297

Aloituspäivämäärä

31.08.2016

Loppumispäivämäärä

07.10.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Skogsenergi
hållbar användning av skog

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt