Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 273646

Förnyande av fiskebragder

Emil's Fisk

31.12.2023 - 29.05.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Måste investera i 2 st fiskebragder för mer sälsäkra fällor, vilket betyder bättre fångst och mindre skador, både för redskapen och sälarna. Till dem behövs även 50 st ankare.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

273646

Startdatum

31.12.2023

Slutdatum

29.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner