Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 28461

Förnyande av Ytterjeppo hängbro

Nykarleby stad

01.09.2016 - 18.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Förnyande av Ytterjeppo hängbro, en bro för lättrafik som binder samman Ytterjeppo bys västra och östra delar med varandra. Projektet är en investering och syftet är att förnya bron för att kunna bibehålla och utveckla den lätta trafiken över Nykarleby älv. Bron utgör den enda förbindelselänken mellan bydelarna och är en förutsättning för sammanhållningen och utvecklingen i byn. Byaföreningen har tagit initiativ till projektet och de huvudsakliga målgrupperna är Ytterjeppo bys och närliggande byars invånare och besökare. Målsättningen är att kunna upprätthålla en för byns utveckling nödvändig infrastruktur och samtidigt bevara det kulturlandskap som knyter samman byn. Ytterjeppo är beläget invid riksväg 8 och utgör en port till Nykarleby och har därför potential att bli ett attraktivt område för boende.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

28461

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

18.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner