Hanke
Utvecklingsprojekt - 107060

Förplaneringsprojekt – Hantverksprojektet

Stiftelsen Juthbacka sr

31.12.2019 - 30.05.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

För att kartlägga behoven gällande ett hantverksprojekt på Juthbacka i Nykarleby ordnas detta förplaneringsprojekt. Under projekttiden för förplaneringen ska vi hitta två eller flera samarbetspartners, både i Finland och i Sverige. Under projektet arbetas en projektplan för det "riktiga" projektet fram.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

107060

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.05.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

3

Asiasanat

kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt