Hanke
Utvecklingsprojekt - 156092

Forssan seudun hevosklusteri laukalle

Hippolis - Hevosalan Osaamiskeskus ry

31.01.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Forssan seutu on yksi monipuolisimmista hevosalan keskittymistä laaja-alaisen hevosalan koulutuksen, tutkimuksen, yrittämisen ja asiantuntemuksen johdosta. Vuonna 2008 alueella on käynnistynyt hevosklusteri, jonka toiminta ei kuitenkaan ole kehittynyt suunnitellusti. Organisaatioiden ja ympäröivän maailman muutokset ovat muovanneet klusteria ja yhteistyö toimijoiden välillä on jäänyt pääasialliseksi hyödyksi hevosklusterista. Toiminnan täysimittaisen potentiaalin maksimoimiseksi klusterityön päivitys ja toiminnan ohjaaminen kohti tulevaa on paikallaan. Esiselvityshanke Hevosklusteri laukalle konkretisoi toimijoiden nykytilan ja luo vision tulevaisuuden kehittyvästä hevosklusterista. Syksyn 2020 aikana on tullut esiin seudun toimijoiden vahva näkemys entistä tiiviimmästä ja koko seutukunnan monipuolista osaamista palvelevasta hevosklusterista, jolla seudun tunnettavuutta saadaan vahvistettua ja osallistujien liiketoimintahyötyjä konkretisoitua. Hevosala on maaseutumaisen asumisen tulevaisuuden elementtejä, joista monet maakunnat ja seudut haluavat saada osansa. On aika nostaa kehittävällä otteella ja hevosklusterin avulla Forssan seutu alansa ykköspaikalle. Se onnistuu tiiviin yhteisen päämäärän avulla, joka on mahdollista saavuttaa onnistuneella klusterityöllä. Hankkeen kirkkaimpana tavoitteena on luoda visio seudun hevosklusterista, mutta myös sitout-taa toimijoita ja löytää toimintatapoja sekä työkaluja klusterin jatkuvalle kehittymiselle. Hanke hakee työpajojen, haastatteluiden sekä analysoinnin kautta suuntaviivoja tulevaan ja kirkastaa kuvaa tulevaisuuden klusterin toiminnasta. Esiselvityshankkeessa on aika tiivistää yhteistyötä sekä sitouttamisen toimijoita, mutta myös mahdollisuus nostaa seutua jälleen esille innovatiivi-sesta näkökulmasta. Esiselvityshankkeen tuloksena piirtyy kuva Forssan seudun hevosklusterin tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

156092

Aloituspäivämäärä

31.01.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

häst

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt