Projekt
Utvecklingsprojekt - 156092

Forssan seudun hevosklusteri laukalle

Hippolis - Hevosalan Osaamiskeskus ry

31.01.2021 - 27.09.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Forssan seutu on yksi monipuolisimmista hevosalan keskittymistä laaja-alaisen hevosalan koulutuksen, tutkimuksen, yrittämisen ja asiantuntemuksen johdosta. Vuonna 2008 alueella on käynnistynyt hevosklusteri, jonka toiminta ei kuitenkaan ole kehittynyt suunnitellusti. Organisaatioiden ja ympäröivän maailman muutokset ovat muovanneet klusteria ja yhteistyö toimijoiden välillä on jäänyt pääasialliseksi hyödyksi hevosklusterista. Toiminnan täysimittaisen potentiaalin maksimoimiseksi klusterityön päivitys ja toiminnan ohjaaminen kohti tulevaa on paikallaan. Esiselvityshanke Hevosklusteri laukalle konkretisoi toimijoiden nykytilan ja luo vision tulevaisuuden kehittyvästä hevosklusterista. Syksyn 2020 aikana on tullut esiin seudun toimijoiden vahva näkemys entistä tiiviimmästä ja koko seutukunnan monipuolista osaamista palvelevasta hevosklusterista, jolla seudun tunnettavuutta saadaan vahvistettua ja osallistujien liiketoimintahyötyjä konkretisoitua. Hevosala on maaseutumaisen asumisen tulevaisuuden elementtejä, joista monet maakunnat ja seudut haluavat saada osansa. On aika nostaa kehittävällä otteella ja hevosklusterin avulla Forssan seutu alansa ykköspaikalle. Se onnistuu tiiviin yhteisen päämäärän avulla, joka on mahdollista saavuttaa onnistuneella klusterityöllä. Hankkeen kirkkaimpana tavoitteena on luoda visio seudun hevosklusterista, mutta myös sitout-taa toimijoita ja löytää toimintatapoja sekä työkaluja klusterin jatkuvalle kehittymiselle. Hanke hakee työpajojen, haastatteluiden sekä analysoinnin kautta suuntaviivoja tulevaan ja kirkastaa kuvaa tulevaisuuden klusterin toiminnasta. Esiselvityshankkeessa on aika tiivistää yhteistyötä sekä sitouttamisen toimijoita, mutta myös mahdollisuus nostaa seutua jälleen esille innovatiivi-sesta näkökulmasta. Esiselvityshankkeen tuloksena piirtyy kuva Forssan seudun hevosklusterin tulevaisuudesta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

156092

Startdatum

31.01.2021

Slutdatum

27.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner