Hanke
Utveckling - 187590

Förstudie – digitaliseringsprojekt riktat till livsmedelsproducenter och -förädlare

Ålands Landskapsregering

23.01.2022 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Förstudie inför ett digitaliseringsprojekt riktat till livsmedelsproducenter och -förädlare för att underlätta marknadsföring och försäljning samt digitalisering av arbetsprocesser inom administrationen. Digitalisering är ett enormt stort område och omfattar många olika områden och olika steg. Under arbetets gång har man konstaterat att man bör göra en djupare analys av hur behovet ser ut bland målgruppen och därför är det lämpligt att inleda med en förstudie. Ansökan riktas till ”Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)”

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (elpyminen 2021 - 2022)

Hankenumero

187590

Aloituspäivämäärä

23.01.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Prioriteetti

3

Toimenpide

Utveckling

Alatoimenpide

16.2 Pilotprojekt och utveckling av nya produkter, metoder, metoder och teknik inom jordbruk, livsmedel och skogsbruk

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppers utvecklingsprojekt (100 %)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Kohdealue

3a

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt