Projekt
Utvecklingsprojekt - 148568

Förstudie Fibershed

Stiftelsen Juthbacka sr

30.04.2021 - 15.02.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Fibershed begreppet beskriver ett nätverk av sammanlänkande aktörer inom fiber- och textilbranschen inom en specifik region. Syftet med en fibershed är att utveckla regionala och regenerativa textilfibersystem genom att koppla ihop fiberproducenter, bredda möjligheter för miljövänliga fårgårdar, vara en katalysator för uppbyggnaden av regional tillverkning av textilier och kläder, och koppla ihop slutkunder med bönder genom utbildningsaktiviteter. Vi ska inom förstudieprojektet koppla ihop klädesplaggets användare med platsen där fibrerna blev odlade och att bygga ett system som kan bevaras för många framtida generationer.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

148568

Startdatum

30.04.2021

Slutdatum

15.02.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner