Projekt
Utvecklingsprojekt - 96825

Förundersökningsprojekt för internationellt samarbete

Oravais historiska förening rf, på finska Oravaisten historiallinen yhdistys ry

30.06.2019 - 08.06.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Finland hörde till Sverige i 650 år, fram till 1809. Då förlorade Sverige landet till Ryssland och Finland blev ett autonomt styrt storfurstendöme fram till 1917, då nationen Finland skapades. Att påminna om vår gemensamma historia är viktigt ur flera hänseenden. Denna gång riktar vi våra blickar västerut och med planer på att undersöka intresset att skapa och utveckla ett större internationellt projekt med utgångsläge i det gemensamma kulturarvet. Eftersom våra utgångspunkter i historien mynnar ut i många gemensamma händelser så vore det viktig för oss att få tillstånd ett närmare och intensivare internationellt samarbete med andra organisationer och föreningar som sysslar med militärhistoria, för egen samt gemensam utveckling. Målet med detta förundersökningsprojekt är att skapa en plattform och nätverk för fortsatt samarbete, för att kunna planera och starta upp gemensamma projekt under hösten 2019, med målet att vår gemensamma historia skall bli mera känd för den breda allmänheten både i Finland och övriga Norden. Att hitta samarbetsområden för att visa på att den gemensamma historien är viktig och genom utbyte av erfarenheter kring exempelvis förmedling så hoppas vi på att att skapa evenemang, produkter och tjänster som öppnar upp ögonen för det gemensamma kulturarvet. Vi vill visa på hur livet var under 1700-talet under såväl krigs- och fredstid. Ifall fortsatta projekt skapas blir de förlängda målsättningarna att flera evenemang, utställningar, informationsmaterial, föreläsningar, workshops och teatrala sekvenser inom perioden kan utformas och skapas och ge större synlighet och påminner om vårt gemensamma kulturarv.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

96825

Startdatum

30.06.2019

Slutdatum

08.06.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner