Hanke
Utvecklingsprojekt - 109614

Framåt i samverkan, Maxmo skärgård

Maxmo skärgårdsförening rf

29.02.2020 - 01.02.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

En kartläggning av servicebehov samt nya samarbetsformer och synergier mellan ideell, kommersiell och kommunal service i Maxmo skärgård.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

109614

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

01.02.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt