Hanke
Utvecklingsprojekt - 19744

Framtidens natur- och ekoturism

Kvarnen samkommun

01.05.2016 - 17.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektet Framtidens natur- och ekoturism har som syfte att utreda förutsättningar för utveckling, marknadsföring och försäljning av turismprodukter och upplevelser på landsbygden inom temaområdet natur- och ekoturism. Projektet utgår från ett kundperspektiv och en av projektets viktigaste målsättningar är att skapa en kundprofilering och segmentering av potentiella kunder. Projektområdet utgör Karleby- och Jakobstadsregionerna, Kaustbyregionen samt städerna Kristinestad, Kaskö och Närpes i Sydösterbotten. Projektet samarbetar med områdets turismorganisationer, utvecklingsbolag och andra aktörer inom turismområdet lokalt, regionalt och nationellt. Projekttiden för FAS I är 1.5.2016-31.12.2017. Projektets åtgärder är följande: 1. KUNDPROFILERINGSANALYS som identifierar potentiella kunders förväntningar, behov och önskemål gällande landsbygdsturism med fokus på natur- och ekoturism. Här ingår även en kartläggning av kundernas informationssöknings- och bokningsbeteende. 2. TURISMAKTÖRSANALYS som identifierar befintliga och möjliga turismaktörer, produkter och upplevelser inom natur - och ekoturism på landsbygden som har potential att säljas och marknadsföras till nationella och internationella turister. I turismaktörsanalysen ingår även identifiering av utvecklings-, utbildnings- marknadsförings- och finansieringsbehoven. 3. EN EKOCERTIFIERINGSANALYS som en metautvärdering på fungerande ekocertifieringssystem som finns inom EU-området för att klarlägga olika möjligheter att certifieras. 4. EN INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKANALYS som identifierar befintliga transport- och logistiksystem på landsbygden med tanke på turisternas behov, områdets tillgänglighet och ekoturismens principer. 5. BENCHMARKING/STUDIEBESÖK som skapar en bild av hur man har utvecklat natur- och ekoturismen i Sverige och Skottland/Irland. Projektet anser att metoden LÄRA AV ANDRA är ett bra sätt att skaffa bredare kunskap.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

19744

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism
green care
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt