Hanke
Utvecklingsprojekt - 75602

Framtidens växthus

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

05.06.2018 - 19.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Syftet med projektet är att kartlägga och påvisa ett fysisk genomförande av en ny typ av växthusanläggning som hittills endast testats i laboratoriemiljö.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

75602

Aloituspäivämäärä

05.06.2018

Loppumispäivämäärä

19.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

innovation/försök

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt