Projekt
Utvecklingsprojekt - 98661

FRANSU – Bioenergian monet mahdollisuudet

Thermopolis Oy

01.10.2019 - 30.11.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

FRANSU - bioenergian monet mahdollisuudet -hanketta toteutetaan yhteistyössä Ranskassa sijaitsevan Dinan Agglomération alueen kanssa. Yhteistyöllä halutaan edistää osapuolten aluekehitystä, samalla kehittäen näiden kahden maaseutualueen välistä yhteistyötä. Ydintavoitteena on tiedonvaihto erilaisten uusiutuvien energiajärjestelmien ja -ratkaisujen sekä metsäenergian tehokkaamman hyödyntämisen osalta. Tiedonvaihdolla ja vertaisoppimisella tavoitellaan alueellisen osaamisen kasvua ja tulevaisuuden aluekehitystä. Hankkeen tavoitteena on edistää Aisaparin toiminta-alueella paikallisten bioenergiaketjujen toimintaa. Suomi on monella tapaa bioenergiatuotannon mallimaa, mutta monin paikoin etenkin maatiloilla omavaraista energian tuotantoa voitaisiin entisestään parantaa. Aisaparin alueella energiaomavaraisuutta voidaan kehittää esimerkiksi hybridienergiaratkaisuilla, joissa hyödynnettäisiin erilaisia energialähteitä, kuten biokaasua, tuuli- ja aurinkoenergiaa. Puuresurssien tehokkaampi energiakäyttö kiertotalouden periaatteiden mukaisesti on yksi hankkeen päätavoitteista. Tässä hankkeessa kiertotaloudella tarkoitetaan paikallisten raaka-aineiden mahdollisimman huolellista ja tehokasta käyttöä, vahvistaen paikallista energiantuotantoa. Bioenergian raaka-aineena tässä hankkeessa käsitellään maa- ja metsätalouden sivuvirtoja. Tässä hankkeessa näiden biomassojen käyttöä pyritään tehostamaan entisestään lisäämällä kohderyhmien tietoutta bioenergian käytössä ja hybridienergiaratkaisuissa sekä lisäämään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä Aisaparin alueella. Hankkeen ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat maaseudun asukkaat, yritykset ja yhteisöt, maa- ja metsätalouden harjoittajat, kunnat, muut metsäenergia-alan toimijat, oppilaitokset ja neuvontajärjestöt. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää myös lämpöyrittäjät, metsäenergia-alan koneyrittäjät sekä laitevalmistajat. Hanke toteutetaan yhteistyössä Thermopolis Oy:n ja Suomen metsäkeskuksen kesken 1.10.2019-30.9.2021.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

98661

Startdatum

01.10.2019

Slutdatum

30.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner