Hanke
Utvecklingsprojekt - 98661

FRANSU – Bioenergian monet mahdollisuudet

Thermopolis Oy

30.09.2019 - 29.11.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

FRANSU - bioenergian monet mahdollisuudet -hanketta toteutetaan yhteistyössä Ranskassa sijaitsevan Dinan Agglomération alueen kanssa. Yhteistyöllä halutaan edistää osapuolten aluekehitystä, samalla kehittäen näiden kahden maaseutualueen välistä yhteistyötä. Ydintavoitteena on tiedonvaihto erilaisten uusiutuvien energiajärjestelmien ja -ratkaisujen sekä metsäenergian tehokkaamman hyödyntämisen osalta. Tiedonvaihdolla ja vertaisoppimisella tavoitellaan alueellisen osaamisen kasvua ja tulevaisuuden aluekehitystä. Hankkeen tavoitteena on edistää Aisaparin toiminta-alueella paikallisten bioenergiaketjujen toimintaa. Suomi on monella tapaa bioenergiatuotannon mallimaa, mutta monin paikoin etenkin maatiloilla omavaraista energian tuotantoa voitaisiin entisestään parantaa. Aisaparin alueella energiaomavaraisuutta voidaan kehittää esimerkiksi hybridienergiaratkaisuilla, joissa hyödynnettäisiin erilaisia energialähteitä, kuten biokaasua, tuuli- ja aurinkoenergiaa. Puuresurssien tehokkaampi energiakäyttö kiertotalouden periaatteiden mukaisesti on yksi hankkeen päätavoitteista. Tässä hankkeessa kiertotaloudella tarkoitetaan paikallisten raaka-aineiden mahdollisimman huolellista ja tehokasta käyttöä, vahvistaen paikallista energiantuotantoa. Bioenergian raaka-aineena tässä hankkeessa käsitellään maa- ja metsätalouden sivuvirtoja. Tässä hankkeessa näiden biomassojen käyttöä pyritään tehostamaan entisestään lisäämällä kohderyhmien tietoutta bioenergian käytössä ja hybridienergiaratkaisuissa sekä lisäämään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä Aisaparin alueella. Hankkeen ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat maaseudun asukkaat, yritykset ja yhteisöt, maa- ja metsätalouden harjoittajat, kunnat, muut metsäenergia-alan toimijat, oppilaitokset ja neuvontajärjestöt. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää myös lämpöyrittäjät, metsäenergia-alan koneyrittäjät sekä laitevalmistajat. Hanke toteutetaan yhteistyössä Thermopolis Oy:n ja Suomen metsäkeskuksen kesken 1.10.2019-30.9.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

98661

Aloituspäivämäärä

30.09.2019

Loppumispäivämäärä

29.11.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

3

Asiasanat

Solenergi
bioenergi
miljö

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt