Projekt
Utvecklingsstöd - 268536

Fredagsträffar för seniorer

Kumlinge kommun

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Syfte Projektets huvudsakliga syfte är att engagera, informera och intressera äldre personer med olika slags program och gemensam måltid för att motverka ensamhet och öka de äldres sociala kontaktytor. En del av projektets innehåll syftar till att bredda de äldres kunskaper och färdigheter i vardagslivet medan en del av innehållet ska fungera i huvudsak som ett redskap för social samvaro. Med andra ord både nytta och nöje för ökad livskvalité. Målgrupp Projektet vänder sig till seniorer, dvs. pensionärer i allmänhet. Av Kumlinge kommuns knappt 300 invånare är drygt en tredje del pensionärer. De (ofta äldre och ensamboende) pensionärerna som riskerar att hamna utanför sociala sammankomster och har endast få kontaktytor ska vikas extra uppmärksamhet i början av projektet för att locka med dem. Mål Projektets mål är samla 10 seniorer på 20 Fredagsträffar under 2024, totalt 200 personers deltagande ungefär varannan vecka under vår- och höstterminen och därigenom skapa 700 timmar social samvaro! En kravlös samvaro med programinslag av både nytta och nöje är en bristvara för många äldre i dagens samhälle, där dels några år nyligen kantats av pandemins isolering och dels mångas släktingar bor allt längre borta. Effekter Projektets resultat torde kunna synas i ökad livskvalité för många äldre, men det är svårt att mäta. Nya eller bredare färdigheters effekt i vardagen är däremot lättare att mäta. Genom enkät till deltagare i slutet av projektet skall det gå att skapa en bild av projektets effekt för de äldre syn på Kumlinges bobarhet gällande trygghet och inkludering för seniorer. Om projektet har nått sitt syfte bör kommunen tillsammans med andra aktörer fundera över om verksamheten eller någon del av den kan bli bestående och i så fall med vilken finansieringsmodell.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma CAP27

Projektnummer

268536

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsstöd

Underåtgärd

Utvecklingsstöd

Typ av åtgärd

Utvecklingsstöd

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsstöd

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner