Hanke
Utvecklingsprojekt - 30287

Frontmuseum.fi

Krigshistoriska Föreningen i Västnyland rf, Länsiuudenmaan Sotahistoriallinen Yhdistys ry

30.06.2016 - 27.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Utvecklingsprojektet Frontmuseum.fi omfattar en katalogisering av Frontmuseets alla föremål samt planering av en förnyad utställning och planering av den framtida verksamheten för museet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

30287

Aloituspäivämäärä

30.06.2016

Loppumispäivämäärä

27.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
Ny affärsverksamhet
aktivitetsturism
kultur
marknadsföring
nya tjänster
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt