Projekt
Utvecklingsprojekt - 52348

FUEL

Keskipiste-Leader ry

07.08.2017 - 14.09.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Keskipiste-Leader ry:n ja Rieska-Leader ry:n yhteisen hankkeen tärkeimpinä tavoitteina on parantaa nuorten toimintamahdollisuuksia ja osallisuutta alueella sekä edistää alueen kansainvälisyyttä. Nuorten osallisuutta edistetään lisäämällä nuorten tietoisuutta ja ymmärrystä yrittämisen ja kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista. Hankkeen myötä nuorten edellytykset toimeentuloon sekä kansainväliseen toimintaan omalla asuinseudulla paranevat, joten poismuuton tarve alueelta vähenee. Tavoitteena on, että hankkeen toimenpiteiden, yrittäjyydestä ja kansainvälisestä toiminnasta saatujen positiivisten kokemusten avulla rohkeus yrittämiseen ja kansainväliseen toimintaan kasvaa ja ymmärrys oman toiminnan seurauksista kasvaa. Toisaalta hankkeen tavoitteena on edistää alueen toimijoiden kansainvälisyyttä keskittymällä erityisesti Leader-ryhmien välisiin hankkeisiin, joiden teemoja voivat olla esimerkiksi yrittäjyys, nuorten osallistaminen ja kylien palvelutuotanto.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

52348

Startdatum

07.08.2017

Slutdatum

14.09.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner