Projekt
Utvecklingsprojekt - 89029

Gastronominen silta maailmalle – elintarvikeyritysten yhteistyön avaus

ProAgria Itä-Suomi ry

01.03.2019 - 30.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Gastronominen silta maailmalle - elintarvikeyritysten yhteistyön avaus yritysryhmhankkeen taustalla on neljän pohjoissavolaisen elintarvikeyrityksen yhteinen tarve vahvistaa yhteistyötä sekä kansainvälistä osaamista. Yritykset suosivat tuotteissaan paikallisia raaka-aineita ja näkevät tämän yhteisessä toiminnassa erityisvahvuutena. Yrityksillä on tarve yhdistää voimavarat ja kokeilla kokonaan uudenlaista lähestymistapaa suuriin, kansainvälisessä ympäristössä toimiviin kohteisiin. Yritykset kehittävät hankkeessa kansainvälistä osaamistaan, yhteistyötä toisten kansainvälistyvien pienyritysten kanssa ja luovat kontakteja oman liiketoiminnan tueksi hyödyntäen alueelle myönnettyä European Region of Gastoronomy-nimikettä. Yritysryhmähankkeessa pilotoidaan uudenlaisia toimintamalleja, tehdään yhteismarkkinoinnin kehittämistoimia ja kokeillaan erilaisia menekinedistämistoimia. Yhteistyö ja kehitystoimenpiteet vahvistavat alueen ruokamatkailun kehittämistä ja luotsaavat Pohjois-Savoa kohti tavoitetta olla tunnettu ruokamaakunta. Tuloksena yrityksiin tavoitellaan lisää liikevaihtoa, parempaa tulosta, tuoteparannuksia ja uusia, yhteisen brandin alla olevia tuotteita ja tuotekokonaisuuksia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

89029

Startdatum

01.03.2019

Slutdatum

30.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner