Projekt
Utvecklingsprojekt - 11413

GCLab – Luontolähtöisten palveluiden kehittäminen ja testaus

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

01.11.2015 - 16.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

GreenCareLab -hankkeessa kehitetään ja testataan GreenCareLab-toimintamallia, johon sovelletaan avointa Living Lab -toimintaa. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön tukeutuvaa toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. GreenCareLab -toimintamallin avulla autetaan GC - yritystoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä testaamaan ja kehittämään yritysideaansa, tuoteideaansa tai palvelukonseptiaan oikeiden asiakkaiden kanssa. Hankkeessa kerätään tietoa valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevan julkisen toimintamallin pohjaksi. Hankkeessa laaditaan tarvelähtöisesti luodut kuvaukset luontolähtöisistä palveluista ja toimintamalleista yritysten, julkisten organisaatioiden ja kolmannen sektorin yhteistyöhön. Hankkeen aikana luodaan toimijatahoja yhdistäviä toimijaverkostoja koko hankealueelle Etelä-Suomeen yhteistyössä valtakunnallisen Green Care -koordinaatiohankkeen kanssa. Hankkeessa luodaan uusia tapoja tuottaa luontolähtöisiä hyvinvointia edistäviä palveluja yhteistyössä hoiva-, hyvinvointi- ja matkailupalveluja tuottavien yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. GreenCareLab -hankkeella parannetaan GC -yritysten kilpailukykyä sekä edistetään uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. Hanke monipuolistaa maaseudun elinkeinotoimintaa ja parantaa työllisyyttä. Hanketta koordinoi Työtehoseura ry. Se toteuttaa hankkeen yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa Etelä-Suomessa (Häme, Kaakkois-Suomi, Pirkanmaa ja Uusimaa).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

11413

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

16.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner