Projekt
Utvecklingsprojekt - 102066

Genomisen valinnan pilotointi emolehmäkarjoissa (GenoPihvi)

A-Tuottajat Oy

01.06.2019 - 15.02.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tämän pilottihankkeen fokuksena on liharotuisen eläinaineksen kehittäminen uusilla eläinjalostuksen menetelmillä siten, että eläintuotantomme tuottavuus ja resurssitehokkuus parantuvat ja suomalaisen naudanlihan tuotannon hiilijalanjälki pienenee. Hankkeen tavoitteena on innostaa emolehmätiloja ottamaan genominäytteitä siinä määrin, että genomisten jalostusarvojen laskenta olisi mahdollista hankkeen päättymisen jälkeen. Tämä hanke tukee MAKERA-rahoitteisen tutkimushankkeen "Naudanlihantuotannon omavaraisuuden ja tehokkuuden parantaminen genomivalinnalla" (487/03.01.02/2018) toteutumista. Tämän pilottihankkeen tavoitteena on tuottaa MAKERA-tutkimushankkeelle genominäytteiden tutkimustuloksia n. 5.000 liharotuisesta naudasta. Nyt haettavan GenoPihvi-hankkeen mittavat ostopalvelut palvelevat siis isoa kansallista tavoitetta. Hankkeen kohderyhmänä ovat liharotuisia nautoja tuottavat emolehmäkarjat hankealueella. Hanke toteutetaan pilottihankkeena, jossa hankkeeseen osallistuvat tilat pääsevät perehtymään genomisen valinnan mahdollisuuksiin ja pilotoimaan genomisen valinnan edellyttämiä toimintamalleja ja toteutusta omalla tilallaan sekä vertailemaan saatuja kokemuksia muiden pilottihankkeeseen osallistuvien tilojen kanssa. Kehittämishankkeen hakija on A-Tuottajat Oy. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat HKScan Finland Oy ja Snellmanin Lihanjalostus Oy. Hanketta toteuttavat toimijat edustavat lähes 90% naudanlihan hankinnasta Suomessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

102066

Startdatum

01.06.2019

Slutdatum

15.02.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner