Hanke
Utvecklingsprojekt - 180047

GEOfood ja Kraaterijärven GEOpark

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

31.12.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun alueen kattava Kraatterijärvi GEOpark on vasta kehittymässä ja GEOfood -ajattelu on alkuvaiheessa. Esiselvityshanketta tarvitaan selvittämään alueen yrittäjien kiinnostus ja mahdollisuudet GEOfoodin toteuttamiseen. Esiselvityshankkeella selvitetään mitä tarpeita alueella on ja mikä olisi kehittämisen oikea muoto. Hankkeessa kootaan aktiivinen ja innostunut yrittäjien sekä yhteistyökumppaneiden verkosto, joka sitoutuu yhdessä kehittämään alueen vetovoimaisuutta. Esiselvityshankkeen tavoite on valmistella tarvittava tieto ja osaaminen varsinaisen hankkeen hakemiseen ja toteuttamiseen. Hankkeessa kartoitetaan alueelta ravintoloita sekä muita ruokapalveluja tuottavia toimijoita, joilla on mahdollisuus rakentaa GEOfood-kriteerejä täyttäviä GEOmenuja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

180047

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Livsmedel
må bra-turism
närproducerad mat
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt