Hanke
Utvecklingsprojekt - 174060

GEOfood – lähiruokaa ja geologista perintöä

Satafood Kehittämisyhdistys ry

31.12.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

GEOfood-brändin kehittäminen ja käyttöönotto luo yrityksille uusia ansaintamahdollisuuksia uusien tuotteiden ja markkinointikanavien ansiosta. Brändi monipuolistaa ja kehittää Lauhanvuori – Hämeenkangas Geoparkin matkailutarjoomaa ja kasvattaa alueen vetovoimaa matkailijoiden silmissä. Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -alueen ruokaketjun toimijoiden mukaan haasteena on, että ruoan hankintaketjussa tiedetä, mistä paikallisia raaka-aineita saa. GEOfood-brändi auttaa vahvistamaan tuottajien, ravintoloiden ja kauppojen yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on määritellä ja tuotteistaa GEOfood-brändiä Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin alueella viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Tuotteistamista tehdään pohjautuen alueen ruokaperinteisiin sekä tehtyyn tieteelliseen taustatyöhön. Tavoitteena on lisätä ympärivuotisen geopark-matkailun vetovoimaisuutta niin kotimaisten kuin ulkomaalaisten asiakkaiden keskuudessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

174060

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Livsmedel
kulturlandskap
matturism
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt