Projekt
Utvecklingsprojekt - 174060

GEOfood – lähiruokaa ja geologista perintöä

Satafood Kehittämisyhdistys ry

31.12.2021 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

GEOfood-brändin kehittäminen ja käyttöönotto luo yrityksille uusia ansaintamahdollisuuksia uusien tuotteiden ja markkinointikanavien ansiosta. Brändi monipuolistaa ja kehittää Lauhanvuori – Hämeenkangas Geoparkin matkailutarjoomaa ja kasvattaa alueen vetovoimaa matkailijoiden silmissä. Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -alueen ruokaketjun toimijoiden mukaan haasteena on, että ruoan hankintaketjussa tiedetä, mistä paikallisia raaka-aineita saa. GEOfood-brändi auttaa vahvistamaan tuottajien, ravintoloiden ja kauppojen yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on määritellä ja tuotteistaa GEOfood-brändiä Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin alueella viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Tuotteistamista tehdään pohjautuen alueen ruokaperinteisiin sekä tehtyyn tieteelliseen taustatyöhön. Tavoitteena on lisätä ympärivuotisen geopark-matkailun vetovoimaisuutta niin kotimaisten kuin ulkomaalaisten asiakkaiden keskuudessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

174060

Startdatum

31.12.2021

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner