Hanke
Utvecklingsprojekt - 110393

Geopark kestävästi kohti UNESCOa

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry

31.12.2019 - 30.10.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Lauhanvuori¿Hämeenkangas Geopark ry, joka on Geopark-alueen kymmenen kunnan perustama yhdistys. Elo-syyskuun vaihteessa 2019 UNESCOn Geopark-neuvosto päätti ehdottaa hakijan jäsenyyden hyväksymistä UNESCOn Geopark hallintoneuvostolle. Virallinen päätös saadaan huhtikuussa 2020. Geoparkeilta edellytetään jatkuvaa kehittymistä alueiden korkean laadun ja UNESCO Geoparkien korkean laadun takaamiseksi. Valmisteluhankkeen avulla työstetään mm. evaluoinnissa esiin nousseita kehittämiskohteita. Toimenpiteet * Kestävän kehityksen toimintaohjelman jalkauttamisen suunnittelu: neljän vuoden toimintasuunnitelman laatiminen yhteistyössä alueen toimijoiden ja laajemminkin sidosryhmien kanssa. * Saimaa Geopark on haastanut Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin Sitoumus2050 kampanjaan teemalla ¿Yhdessä tehden¿: https://sitoumus2050.fi/fi/selaa-sitoumuksia#//details/346031. Hankkeessa toteutetaan sitoumuksessa mainittuja asioita. * Kestävän matkailun sertifikaatit tutuksi alueen yrityksissä ja yritysten tavoitteiden asettelu eri tasoilla. * Ympäristökasvatusohjelmien valmistelu eri kohderyhmille, myös kansainvälisille ryhmille. * Korkeakouluyhteistyön valmistelu Geoparkin kriteereihin (geologia, luonto, kulttuuri, kestävä kehitys) liittyen. * Selvittää, millainen Geopark-opastuskeskus alueella olisi mahdollista perustaa ja millä aikataululla: voidaanko esim. olemassa olevia pisteitä tai tiloja kehittää opastuskeskuksen suuntaan. Hankkeen tuloksia: ¿ Kestävän kehityksen toimintaohjelman konkreettinen toimintasuunnitelma neljäksi vuodeksi, toimenpiteistä sopiminen ¿ Sitoumus2050-kampanjan toimenpiteiden suunnittelu ja materiaalien valmistelu ¿ Yritysten kestävän matkailun sertifikaattien tuntemuksen lisääntyminen, tavoitetasojen määrittely ja yritysten aloitteet sertifikaattien hankkimiseksi ¿ Ympäristökasvatusohjelmien valmistelu ¿ Korkeakouluyhteistyön vahvistaminen Suomessa ja kansainväl. ¿ Geopark-opastuskeskuksen alustavat suunnitelmat

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

110393

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.10.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

miljö
nya tjänster
samhörighet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt