Projekt
Utvecklingsprojekt - 157045

Geoparkin tarina matkailutuotteeksi

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry

18.01.2021 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja osallistaa Geopark-alueella olevat luovan alan toimijat, jotka voivat jatkossa tuottaa ohjelmapalveluja Geoparkin ryhmämatkailuun. Pilottina toimii Lauhanvuori- Hämeenkangas Geoparkin statusjuhla, joka järjestetään elokuussa 2021. Statusjuhlaan tuotetaan ohjelma, joka osittain esitetään paikan päällä Kulttuurikeskus Skantzissa ja osittain etukäteen kuvattuna ympäri Geopark aluetta ja sovitettuna live-ohjelmaan. Ohjelmaan osallistuvat alueen luovan alan toimijat. Hankkeessa työskentelee osa-aikaisia henkilöitä Geoparkin sisältä ja ulkopuolelta. Hankkeessa osallistetaan luovan alan toimijat osaksi Geopark-alueen ohjelmapalvelujen tuotantoa ja Geopark-viikkoja ja tuotetaan pilotti liittyen Geopark-statusjuhlaan. Tuotettavaa materiaalia hyödynnetään Geopark-alueen markkinoinnissa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

157045

Startdatum

18.01.2021

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner