Projekt
Utvecklingsprojekt - 205182

Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

01.11.2022 - 30.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hanke lisää valtakunnallisesti maaseudun matkailupalvelujen vetovoimaa monipuolistamalla palveluja ja luomalla yhteistyötä ja toimintamalleja, jotka auttavat parantamaan palvelujen laatua, näkyvyyttä ja kustannustehokkuutta. Se pyrkii vahvistamaan geomatkailun veto- ja pitovoimaa uutena, vastuullisen matkailijan intresseihin sopivana matkailun muotona, joka tarjoaa vastauksia matkailumarkkinoiden muutoksiin ja koronapandemian luomaan uudenlaiseen kysyntään. Hankkeessa kehitetään Suomen geopuistoihin ja geomatkailuun liittyviä sisältöjä ja laajennetaan geopark-toiminnan yhteistyöverkostoja sekä luodaan uusia toimintamalleja, jotka laajentavat luontomatkailun parissa toimivien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Toiminnan pääpaino on kotimaisen yhteistyön kehittämisessä, mutta hanke luo hyvät valmiudet myös tulevaan kansainvälisen matkailun kehittämistyöhön. Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina toiminnassa ovat mukana Kraatterijärvi Geopark, Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark, Rokua Geopark, Saimaa Geopark ja Salpausselkä Geopark. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022 - 30.09.2024.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

205182

Startdatum

01.11.2022

Slutdatum

30.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner