Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 13334

Golfsimulaattori Paltamoon

Paltamon Golf ry

01.10.2015 - 25.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ympärivuotisen ja lajinomaisten harjoittelu olosuhteiden luomiseksi Paltamon Golf Ry hankkii golfsimulaattorin ja kunnostaa käytöstä poistetun koululuokan simulaattoritilaksi. Simulaattori mahdollistaa lisälajin koulujen liikunnan opetukseen ja mahdollistaa golfin harrastamisen myös talviaikana. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

13334

Startdatum

01.10.2015

Slutdatum

25.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner