Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 13334

Golfsimulaattori Paltamoon

Paltamon Golf ry

30.09.2015 - 25.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Ympärivuotisen ja lajinomaisten harjoittelu olosuhteiden luomiseksi Paltamon Golf Ry hankkii golfsimulaattorin ja kunnostaa käytöstä poistetun koululuokan simulaattoritilaksi. Simulaattori mahdollistaa lisälajin koulujen liikunnan opetukseen ja mahdollistaa golfin harrastamisen myös talviaikana. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13334

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

25.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt