Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 18332

Graniittia Rantaan

Viitasaaren kaupunki

29.02.2016 - 06.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Graniittia Rantaan on Viitasaaren kaupungin hallinnoima yleishyödyllinen investointihanke. Sen tavoitteena on hyödyntää Viitasaarelle ominaista rakennusmateriaalia - kiveä - taajaman viihtyisyyden parantamiseen ja tyhjillään olevan Torinrannan alueen kesantokäyttöön, jota ihmiset pääsevät yhdessä suunnittelemaan. Samalla, kun tuodaan esiin kiveä kestävänä ja kauniina taajamaympäristön materiaalina, tuodaan esiin myös koko pohjoisen Keski-Suomen kiviteollisuutta ja sen pitkää perinnettä. Hanke toteuttaa kestävää kehitystä. Sen tavoitteena on hyödyntää jäännöskivimateriaalia, joka työstetään ja siirretään Torinrantaan kivikalusteiden, kivikkorinteen ja kivetyn aukion suunnittelua ja toteutusta varten. Se puolestaan tapahtuu toisen hankkeen eli pohjoisen Keski-Suomen viiden kunnan alueella toteutettavan "Taiteen Wirtapiiri" -hankkeen yhteisöllisessä taidetyöpajassa. Hankkeet tarvitsevat toisiaan ja niiden yhteisenä tuloksena syntyy myös toimintamalli taajamien tai kaupunkikeskustojen vajaakäyttöisten tai "tyhjien" alueiden väliaikaisen kesantokäytön suunnitteluun ja toteutukseen. Graniittia Rantaan -hankkeella saadaan hankittua kivikaluste-ryhmien perustusten materiaali, varsinainen kivimateriaali kalusteryhmiin, kivikkorinteeseen ja korukiviaukiolle, työstettyä kappaleet, kuljetettua ne Torinrantaan ja nostettua paikoilleen. Hankkeen kohderyhminä ovat matkailijat, paikalliset asukkaat, mahdollisesti myös pakolaiset, mukana olevat yhdistykset ja yritykset sekä välillisesti myös matkailu- ja tapahtumapalveluyrittäjät ja keskustan liikkeet. Yhteistyökumppaneita ovat paikallinen kiviteollisuus sekä logistiikassa Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

18332

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

06.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt