Hanke
Utvecklingsprojekt - 112527

Green Care -hoiva

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

30.11.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on löytää uusi helpommin toteutettava malli tuottaa Green Care -hoivapalveluita. Siinä kumppaneina toimivat Green Care -valmennetut maaseutuyrittäjät ja sote-palveluiden tuottajat, jotka yhdessä pystyvät toteuttamaan laadukkaan Green Care -hoivapalvelun. Mallin tekemiseksi toteutetaan 15 palvelutestausta, joiden kautta mallia kehitetään erilai-sissa luontoympäristöissä ja erilaisten asiakasryhmien testaamina. Lisäksi hankkeessa valmennetaan maaseutuyrittäjiä Green Care -toimintaan, tehdään kaksi opintomatkaa, kerrotaan hankkeen tuloksista sekä seminaarissa että tekemällä verkkojulkaisu. Hanke toteutetaan ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n ja Eskoon sosiaalipalveluiden kun-tayhtymän yhteistyönä. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2019-31.12.2022 ja toiminta-alue on Etelä-Pohjanmaan maakunta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

112527

Aloituspäivämäärä

30.11.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.9 Utveckling av välfärdsjordbruk

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

green care
nya tjänster

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt