Hanke
Utvecklingsprojekt - 41935

Green Care Merikarvia

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

01.04.2017 - 30.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke on neljän merikarvialaisen maaseutumatkailuyrittäjän yritysryhmähanke, jonka tarkoituksena on lisätä yrittäjien välistä yhteistyötä ja kehittää luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia Green Care-palveluita maaseutumatkailun toimintaympäristössä. Hankkeessa luodaan uusia palveluita uusille asiakaskohderyhmille ja markkinoille, hankitaan konsultaatiopalveluita palveluiden kehittämiseksi, tuotetaan viestintämateriaalia ja toteutetaan myyntikokeilu. Hankkeessa yrittäjät lisäävät osaamistaan ammatillisten täydennyskoulutusten ja kotimaan opintomatka avulla. Hankkeen tavoitteena on uudistaa maaseutumatkailuyritysten toimintaa ja suuntautua Green Care-palvelumarkkinoille ja siten lisätä yritystoiminnan monipuolisuutta, kasvua ja kannattavuutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

41935

Aloituspäivämäärä

01.04.2017

Loppumispäivämäärä

30.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism
flerbranschgårdar
green care
häst
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt