Projekt
Utvecklingsprojekt - 13654

Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla!

Helsingin Yliopisto

01.03.2016 - 17.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Green Care tarkoittaa luontoon liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia ennalta ehkäisevänä tai kuntouttavana toimintana. Väestön ikääntyminen ja julkisten palvelujen yksityistäminen ovat nostaneet esiin Green Care-toiminnan tarjoamat mahdollisuudet sekä palveluiden kehittämiseen että uudelle liiketoiminnalle. Ala on kuitenkin uusi ja osittain vielä toimijoille tuntematon. Kehittämistyön kannalta on olennaista Green Care:n mahdollisuuksien tuominen laajempaan tietoisuuteen. Samoin tarvitaan käytännön kokeiluita ja toimintakonsepteja, jotta teemaa pystytään viemään osaksi olemassa olevia palveluita sekä kehittämään uusia. Hankkeen tavoitteena on edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnan aktivoinnin kautta tavoitteena on tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä sekä tuoda osaltaan uusia ratkaisuja hyvinvointipalveluiden järjestämiseen ja palvelumuotojen kehittämiseen. Hankkeessa tehdään Green Care -toimintaa tunnetuksi mahdollisille ostajatahoille, asiakkaille sekä potentiaalisille palvelun tarjoajille; tuetaan toiminnan ja tuotteiden kehittymistä organisoimalla 4 käytännönläheistä kehittämisalustaa, joissa toimintamalleja ideoidaan yhteistyössä; lisätään alueen toimijoiden tuntemusta Green Care -toiminnan perusteista ja laadusta toteuttamalla laatutietoiskuja; tuodaan alueen toimijoille alan olemassa olevaa kansainvälistä tietoa ja luodaan linkkejä eteläpohjalaisten ja kansainvälisten toimijoiden välille sekä toimitaan linkkinä kansallisen Green Care -kehittämisen ja alueellisten toimijoiden välillä. Hankkeen käytännön toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen eri kokonaisuuteen: 1)tiedotus ja tunnettuuden lisääminen, 2) palvelukonseptien kehittymisen tukeminen ja 3) verkostojen luominen ja kehittäminen. Hanke toteutetaan 1.3.2016-31.03.2018 välisenä aikana yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Sedu Aikuiskoulutuksen kesken.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13654

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

17.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.9 Utveckling av välfärdsjordbruk

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner