Projekt
Utvecklingsprojekt - 80970

Green Economy – Multiple Use of Forest

Metsänhoitoyhdistys Kihniö-Parkano ry

10.09.2018 - 11.03.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa järjestetään avoimia teemallisia luentopäiviä maisema-arvoista ja mahdollisista toimenpiteistä maanomistajille ja kuntalaisille. Hankkeessa tehdään opinto-ja verkottumismatkoja kotimaassa yhteistyössä kotimaisten partnereiden kanssa. Matkat kansainvälisten partnereiden luokse tehdään Ruotsiin, Luxemburgiin ja Portugaliin. Tavoitteena on noin 10 henkilön osallistuminen Suomesta joka vierailulle. Suomessa järjestetään kv-seminaari yhdessä kotimaisen toimintaryhmäpartnerin kanssa, johon liittyy tutustumis- ja best practise -kohteiden esittelyä suomalaisilta partnerialueilta. Järjestetään seminaareja ja opintokäyntejä yhdessä metsäkeskuksen ja muun toimijan kanssa. Kohderyhmänä ovat maanomistajat, metsänomistajat, metsätalouden suunnitelmia laativat henkilöt ja metsästystä harjoittavat henkilöt sekä metsästysmatkailua suunnittelevat henkilöt ja alueen kuntapäättäjät. Nuorten kiinnostusta metsään ja metsästykseen halutaan myös lisätä ja heidän tietoisuuttaan metsätalouden harjoittamisesta ja metsästyksestä. Tavoitteena on lisätä uusien vaihtoehtoisia tapoja hyödyntää metsiä, edistää uusimman teknologian ja digitalisaation soveltamista metsävarojen käytössä ja luontokohteiden kartoituksessa. Tavoitteena on myös edistää nuorten metsästysharrastusta ja luonnossa liikkumista. Tavoitteena on edistää metsien moninaiskäyttöä, tiedottaa metsien vaihtoehtoisista käyttömuodoista mm. vapaaehtoisesta suojelusta ja niiden rahoituksesta sekä edistää paikallisen metsätyöperinteen vaalimista. Tavoitteena on partnereiden kanssa tiivistää yhteistyötä ja muodostaa pitkäaikaisia yhteistyö- ja tiedonvälityssuhteita verkostoitumalla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

80970

Startdatum

10.09.2018

Slutdatum

11.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Internationell

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner