Hanke
Utvecklingsprojekt - 155907

Greppa Generationsskiftet

Svenska lantbrukssällskapens förbund rf

31.12.2020 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Målet med projektet är att skapa innehåll som ska fungera som praktiskt och psykiskt stöd för unga och äldre jordbrukare som går inför eller planerar en generationsväxling. Projektet ska alltså fungera i utbildande och stödande syfte. I huvudsak kommer innehållet att skapas och spridas digitalt, på så vis kan vi skapa en digital bank av know how om generationsväxling som process. Genom att skapa digitalt material kan vi även tackla ovanligare frågor som t.ex. bolagisering i samband med generationsväxling. Genom digitalt material kan vi nå fler odlare nationellt än vi annars skulle nå regionvis. Projektet samarbetar med Svenska lantbruksproducenteras centralförbund (SLC) och Nylands svenska lantbrukssällskap (NSL).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

155907

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Riskhantering
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt