Projekt
Utvecklingsprojekt - 77973

Greppa Marknad, Odling och Teknologi – redskap för lönsam växtodling

Svenska lantbrukssällskapens förbund rf

31.12.2018 - 28.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektets huvudsakliga målsättning är att sprida marknadsinformation samt att få jordbrukaren att lära sig att kontinuerligt följa med marknaden. Detta sker genom att höja jordbrukarnas marknadskännedom, utbilda jordbrukarna i konsten att köpa och sälja. Jordbrukaren måste också lära sig att producera sådant som någon vill köpa, alternativa odlingsgrödor. Genom fältvandringar och besök på försöksodlingar sprider man information om nya grödor och ny odlingsteknik som stöder jordbrukarna i den praktiska odlingen. Projektet stöder ibruktagande av ny informationsteknologi vid odlingen genom att ordna informationstillfällen och praktiska demonstrationer.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

77973

Startdatum

31.12.2018

Slutdatum

28.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner