Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 29011

Grundrenovering av Kilens Salteri

Stiftelsen Kilens hembygdsgård i Sideby sr

01.09.2016 - 09.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kilens Hembygdsgård i Sideby, Kristinestad, är ett omfattande musei- och fritidsområde. Kilen ligger på en naturskön plats i anslutning till ett gammalt fiskeläge invid Bottenhavets kust. Museerna på området representerar bonde-, fiske- och allmogekultur och de förmedlar kunskap om tidigare generationers liv och levnadssätt. Projektets syfte är verkställa en grundrenovering av Salteriet. Salteribyggnaden tjänar museiområdet som inomhuslokal för olika fester och evenemang både Kilens egna evenemang och genom uthyrning. Projektets resultat blir en uppgraderad Salteribyggnaden med moderna faciliteter som fyller dagens krav med ett välutrustat utdelningskök och sanitetsutrymmen. Byggnaden behåller sitt typiska utseende både utvändigt och invändigt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

29011

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

09.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner